Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.smenet.pl


Postanowienia ogólne

 Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz smenet.pl związane z korzystaniem ze Sklepu i sprzedażą produktów.

 1. Sklep internetowy www.smenet.pl jest prowadzony przez firmę Smenet Dawid Smereka, adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Rynek 17 numer NIP: 513-012-65-87, numer REGON:  122682539 zwane dalej SMENET. Dane SMENET niezbędne w celu kontaktu:

  adres poczty elektronicznej biuro@smenet.pl   
  telefon kontaktowy 518-341-102

 2. Właścicielem sklepu jest firma SMENET
 3. Sklep jest prowadzony w formie platformy handlowej „on-line"
 4. Użytkownikiem sklepu jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 5. Konto jest prowadzone dla użytkownika.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z SMENET poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.smenet.pl, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres biuro@smenet.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 518-341-102
 7. Za pośrednictwem Sklepu SMENET prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży klocków Lego oraz akcesoriów z serri Lego.
 8. SMENET dokłada wszelkich starań, aby produkty dostarczane użytkownikom były nie uszkodzone i oryginalnie zapakowane przez producenta.
 9. Rejestrując się i zakładając konto w sklepie www.smenet.pl użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się w sklepie www.smenet.pl.
 10. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. 
 11. SMENET nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych. SMENET dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.

 

 

Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.smenet.pl przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, jest to bezpłatne i nie są pobierane żadne opłaty.              W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 44 dni, (jeśli w zamówieniu znajduje się produkt z dostępnością „preorder”) lub 14 dni, (jeśli produkty opisane są jakąkolwiek inną dostępnością) od daty złożenia zamówienia.
 3. Przy wyborze płatności przelewem należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 14/44 dni od dnia złożenia zamówienia (okres 44 dni w przypadku zamówienia zawierającego produkt o statusie dostępności „preorder” i 14 dni w przypadku produktów opisanych każdym innym statusem dostępności) poprzez opcję „zapłać teraz” widoczną na koncie użytkownika po zalogowaniu w dziale „historia zakupów”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.
 4. Informacja o dostępności towaru jest zawarta przy każdym produkcie. 
 5. SMENET nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta e-mailowego użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera     i programu pocztowego.
 6. Zamówienia realizowane są w dni powszechne od poniedziałku do piątku. 
 7. Orientacyjny termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.smenet.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez SMENET. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (AKCEPTUJĘ) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Smenet Dawid Smereka. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym www.smenet.pl.
 3. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.                                                     
 4. SMENET uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej, na której dostępny jest Sklep. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.Ceny produktów w sklepie www.smenet.pl

 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 11.12.2014 roku wynosi 23% lub 5 %, w zależności od rodzaju produktu stanowiącego przedmiot transakcji).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.


Formy Płatności

Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru rodzajów płatności:

 •          Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem). Poczta Polska
 •          Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub punkcie odbioru towaru.
 •          Płatność przelewem tradycyjnym lub przez Dotpay


 Wysyłka

 1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie i Poczty Polskiej.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.
 3. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika.
 4. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt wysyłki uzależniony jest od wyboru rodzaju przesyłki.


Zwroty i Reklamacje

 1. W przypadku produktów wadliwych użytkownik winien skontaktować się pod adresem: biuro@smenet.pl lub telefonicznie
 2. W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie SMENET o zaistniałym fakcie mailowo na adres biuro@smenet.pl. SMENET sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. 
 3. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu SMENET prosi o kontakt pod adresem mailowym biuro@smenet.pl
 4. SMENET informuje o możliwości wystąpienia różnic w zdjęciach produktów na stronie sklepu, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.
 5. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia produktu przez konsumenta. 
 6. Odstępując od umowy, konsument uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej Sklepu. 
 7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy SMENET zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zwrot płatności następuje w formie przelewu międzybankowego na podane w formularzu zwrotu dane, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SMENET., SMENET. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.
 9. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić SMENET zamówiony uprzednio produkt.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez konsumenta klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

  FORMULARZ ZWROTU TOWARU


Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn.
 2. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@smenet.pl.